STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze ofert – 33/2021
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – 33/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów, psychologów/pedagogów zajęć oraz obsługi technicznej podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminie: 12.02.2021 r. do 21.02.2021 r.

w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

 

  1. Postępowanie nr 33/2021
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:

 

Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Piotr Kuczek Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 12.02.-21.02.2021 Koszt oferty

100,00 pkt

 

2 Physio Fides Miłosz Szal Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę 12.02.-21.02.2021 Koszt oferty

100,00 pkt

 

 

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.