Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – 26/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminach:
4-7.02.2021 r., 5-7.02.2021 r., 12-14.02.2021 r., 19-21.02.2021 r. oraz 26-28.02.2021 r.
w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

 

  1. Postępowanie nr 26/2021
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
Lp. Nazwa i adres wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Hotel u Pietrzaków

usługa hotelowa

usługa gastronomiczna

5-7.02.2021
12-14.02.2021
19-21.02.2021  26-28.02.2021
Koszt oferty 100,00 pkt
2 SP nr 4 w Wołominie wynajem obiektów 5-7.02.2021  12-14.02.2021
19-21.02.2021  26-28.02.2021
Koszt oferty 100,00 pkt
3 Tonex PL Sp. z o.o. (Hotel Holiday Park)

usługa hotelowa

usługa gastronomiczna

4-7.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt