STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze ofert – 16/2021
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – 16/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminach: 1-9.02., 1-10.02. oraz 5-7.02.2021 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020r.”.

 

  1. Postępowanie nr 16/2020 z dnia 20.01.2021
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
Lp. Nazwa i adres wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Wynajem Pokoi i Żywienie s.c. Czesława i Władysław Wodziak

 

usługa hotelowa

usługa gastronomiczna

 

1-9.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
2

Interferie SA

Interferie Sport Hotel Bornit

usługa hotelowa

usługa gastronomiczna

wynajem obiektów

1-10.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
3

Bydgoskie Obiekty Sportowe

Sp. z o.o.

usługa hotelowa

usługa gastronomiczna

wynajem obiektów

1-10.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
4 „Palace” Agnieszka Krzeszowska, Janusz Stopa

usługa hotelowa

usługa gastronomiczna

wynajem obiektów

5-7.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt

 

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.