STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze ofert – 123/2021
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – 123/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących

w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2021”

 

  1. Postępowanie nr 123/2021
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia

Termin wykonania

Kryterium

Punkty przyznane łącznie

1

Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. Z o.o.

usługa hotelowa

usługa gastronomiczna

wynajem obiektów sportowych

21-30.05.2021

Koszt oferty

100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.