STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze nr 60/2022
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze nr 60/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

na usługi sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników zajęć sekcji sportowych w ramach projektu „Bądź AKTYWNY! 2022”

  1. Postępowanie nr 60/2022
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 PPHU MODEST Sp. z o.o. 1.1-1.2 Do 15.12.2022 Koszt oferty 100,00 pkt
2 GM TRADE s.c. Grzegorz Surman, Monika Fornalczyk 2.1-2.2 Do 15.12.2022 Koszt oferty 100,00 pkt
3 Sport Company Polska Jacek Kryger 3.1-3.9 Do 15.12.2022 Koszt oferty 100,00 pkt
4 Sport Company Polska Jacek Kryger 4.1-4.2 Do 15.12.2022 Koszt oferty 100,00 pkt
5 GM TRADE s.c. Grzegorz Surman, Monika Fornalczyk 5.1-5.6 Do 15.12.2022 Koszt oferty 100,00 pkt
6 GM TRADE s.c. Grzegorz Surman, Monika Fornalczyk 6.1-6.3 Do 15.12.2022 Koszt oferty 100,00 pkt
7 GM TRADE s.c. Grzegorz Surman, Monika Fornalczyk 7.1-7.9 Do 15.12.2022 Koszt oferty 100,00 pkt
8 GM TRADE s.c. Grzegorz Surman, Monika Fornalczyk 8.1-8.6 Do 15.12.2022 Koszt oferty 100,00 pkt
9 Sport Company Polska Jacek Kryger 9.1-9.7 Do 15.12.2022 Koszt oferty 100,00 pkt
10 Sport Company Polska Jacek Kryger 10.-10.10 Do 15.12.2022 Koszt oferty 100,00 pkt
11 Sport Company Polska Jacek Kryger 11.1-11.2 i 11.4-11.7 Do 15.12.2022 Koszt oferty 100,00 pkt
12 GM TRADE s.c. Grzegorz Surman, Monika Fornalczyk 11.3 Do 15.12.2022 Koszt oferty 100,00 pkt
13 Sport Company Polska Jacek Kryger 12.1-12.3 Do 15.12.2022 Koszt oferty 100,00 pkt
14 GM TRADE s.c. Grzegorz Surman, Monika Fornalczyk 13.1-13.3 Do 15.12.2022 Koszt oferty 100,00 pkt
15 GM TRADE s.c. Grzegorz Surman, Monika Fornalczyk 14.1-14.2 Do 15.12.2022 Koszt oferty 100,00 pkt
16 Sport Company Polska Jacek Kryger 15.1-15.12 Do 15.12.2022 Koszt oferty 100,00 pkt
17 AQUA-SPORT 16.1-16.18 I 16.20-16.21 Do 15.12.2022 Koszt oferty 100,00 pkt
18 GM TRADE s.c. Grzegorz Surman, Monika Fornalczyk 16.19 Do 15.12.2022 Koszt oferty 100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.