Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 37/2018

Warszawa, 10.05.2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na wybór trenerów/instruktorów pływania prowadzących zajęcia sekcji pływackiej w okresie od 10.05.2018 r. do 31.03.2019 r. w ramach projektu „Organizacja zajęć sekcji pływackiej dla osób z niepełnosprawnościami”.

  1. Postępowanie z dnia 30 kwietnia 2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
  3. Prowadzenia przez trenera/instruktora pływania zajęć sekcji pływackiej

Fizjoswim Wojciech Seidel, Mirosław Fic – Wrocław

Iwona Ciupa, Mirosław Dyndo – Lebork

Ewa Czajka, Jakub Łażewski – Żagań

Katarzyna Urbańska, Paweł Łukaszewicz – Poznań

Szkoła Pływania „SWIM” Maciej Siemianowski, Bartłomiej Stroński – Kalisz

Dorota Jordanowska, Agnieszka Wiśniewska – Bydgoszcz

Andrzej Pacholarz, Monika Poznańka – Kraków

Marcin Bąk, Maciej Bielski – Zduńska Wola

Maciej Perkowski, Aneta Michalska-Perkowska – Tarnów

Krzysztof Wojtaszek – Elbląg

Leszek Tarka, Łukasz Łygan – Staszów

Iwona Tabaczek-Bejster, Artur Szymański, Damian Liśkiewicz – Rzeszów

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia w danym obszarze.

 

L.p.

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Kryterium cena Kryterium uprawnienia Kryterium doświadczenie Punkty przyznane łącznie
1 Fizjoswim Wojciech Seidel

 

Wrocław, w liczbie min. 218 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 3 razy w tygodniu) w okresie od 10.05.2018 r. do 31.03.2019 r.

 

 

Wrocław, w liczbie min. 218 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 3 razy w tygodniu) w okresie od 10.05.2018 r. do 31.03.2019 r.

70 pkt

 

 

 

 

 

70 pkt

20 pkt

 

 

 

 

 

20 pkt

10 pkt

 

 

 

 

 

10 pkt

100 pkt.

 

 

 

 

 

100 pkt.

2 Iwona Ciupa

 

Lębork, w liczbie min. 180 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 3 razy w tygodniu) w okresie od 10.05.2018 r. do 31.03.2019 r.

70 pkt 15 pkt O pkt 85 pkt.
3 Mirosław Dyndo

 

Lębork, w liczbie min. 180 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 3 razy w tygodniu) w okresie od 10.05.2018 r. do 31.03.2019 r.

70 pkt 15 pkt O pkt 85 pkt.
4 Ewa Czajka

 

Żagań, w liczbie min. 218 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 3 razy w tygodniu) w okresie od 10.05.2018 r. do 31.03.2019 r.

70 pkt 20 pkt 10 pkt 90 pkt.
5 Katarzyna Urbańska

 

Poznań, w liczbie min. 218 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 3 razy w tygodniu) w okresie od 10.05.2018 r. do 31.03.2019 r.

70 pkt

15 pkt 10 pkt 95 pkt.
6 Szkoła Pływania „SWIM” Maciej Siemianowski

 

Kalisz, w liczbie min. 34 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 3 razy w tygodniu) w okresie od 10.05.2018 r. do 30.06.2018 r.

70 pkt 15 pkt 0 pkt 85 pkt.
7 Mirosław Fic

 

Wrocław, w liczbie min. 218 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 3 razy w tygodniu) w okresie od 10.05.2018 r. do 31.03.2019 r.

Wrocław, w liczbie min. 218 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 3 razy w tygodniu) w okresie od 10.05.2018 r. do 31.03.2019 r.

70 pkt

 

 

 

70 pkt

20 pkt

 

 

 

20 pkt

10 pkt

 

 

 

10 pkt

100 pkt.

 

 

 

100 pkt

8 Dorota Jordanowska

 

Bydgoszcz, w liczbie min. 218 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 3 razy w tygodniu) w okresie od 10.05.2018 r. do 31.03.2019 r.

70 pkt 15 pkt 10 pkt 95 pkt.
9 Andrzej Pacholarz

 

Kraków, w liczbie min. 218 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 3 razy w tygodniu) w okresie od 10.05.2018 r. do 31.03.2019 r.

70 pkt 15 pkt 10 pkt 95 pkt.
10 Monika Poznańska

 

Kraków, w liczbie min. 218 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 3 razy w tygodniu) w okresie od 10.05.2018 r. do 31.03.2019 r.

70 pkt 15 pkt O pkt 85 pkt.
11 Marcin Bąk

 

Zduńska Wola, w liczbie min. 200 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 3 razy w tygodniu) w okresie od 10.05.2018 r. do 31.03.2019 r.

70 pkt 15 pkt 10 pkt 95 pkt.
12 Maciej Bielski

 

Zduńska Wola, w liczbie min. 200 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 3 razy w tygodniu) w okresie od 10.05.2018 r. do 31.03.2019 r.

70 pkt 15 pkt 10 pkt 95 pkt.
13 Maciej Perkowski

 

Tarnów, w liczbie min. 218 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 3 razy w tygodniu) w okresie od 10.05.2018 r. do 31.03.2019 r.

70 pkt 15 pkt 10 pkt 95 pkt.
14 Aneta Michalska-Perkowska

 

Tarnów, w liczbie min. 218 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 3 razy w tygodniu) w okresie od 10.05.2018 r. do 31.03.2019 r.

70 pkt 15 pkt 10 pkt 95 pkt.
15 Krzysztof Wojtaszek

 

Elbląg, w liczbie min. 218 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 3 razy w tygodniu) w okresie od 10.05.2018 r. do 31.03.2019 r.

70 pkt 15 pkt 10 pkt 95 pkt.
16 Agnieszka Wiśniewska

 

Bydgoszcz, w liczbie min. 218 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 3 razy w tygodniu) w okresie od 10.05.2018 r. do 31.03.2019 r.

70 pkt 15 pkt 10 pkt 95 pkt.
17 Jakub Łażewski

 

Żagań, w liczbie min. 218 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 3 razy w tygodniu) w okresie od 10.05.2018 r. do 31.03.2019 r.

70 pkt 15 pkt 10 pkt 95 pkt.
18 Leszek Tarka

 

Staszów, w liczbie min. 218 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 3 razy w tygodniu) w okresie od 10.05.2018 r. do 31.03.2019 r.

70 pkt 15 pkt 10 pkt 95 pkt.
19 Bartłomiej Stroński

 

Kalisz, w liczbie min. 34 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 3 razy w tygodniu) w okresie od 10.05.2018 r. do 30.06.2018 r.

70 pkt 15 pkt O pkt 85 pkt.
20 Łukasz Łygan

 

Staszów, w liczbie min. 218 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 3 razy w tygodniu) w okresie od 10.05.2018 r. do 31.03.2019 r.

70 pkt 15 pkt 10 pkt 95 pkt.
21 Iwona Tabaczek-Bejster

 

Rzeszów, w liczbie min. 218 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 3 razy w tygodniu) w okresie od 10.05.2018 r. do 31.03.2019 r.

198h

70 pkt 15 pkt 10 pkt 95 pkt.
22 Artur Szymański

Rzeszów, w liczbie min. 218 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 3 razy w tygodniu) w okresie od 10.05.2018 r. do 31.03.2019 r.

198h

70 pkt 15 pkt 10 pkt 95 pkt.
23 Damian Liśkiewicz

Rzeszów, w liczbie min. 218 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 3 razy w tygodniu) w okresie od 10.05.2018 r. do 31.03.2019 r.

40h

70 pkt 15 pkt 1O pkt 95 pkt.
24 Paweł Łukaszewicz

 

Poznań, w liczbie min. 218 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 3 razy w tygodniu) w okresie od 10.05.2018 r. do 31.03.2019 r.

70 pkt 15 pkt 1O pkt 95 pkt.