STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 36/2018
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 36/2018

Warszawa, 10.05.2018 r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem dotyczące usługi wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji pływackiej w okresie od 10.05.2018 r. do 31.03.2019 r. w ramach projektu „Organizacja zajęć sekcji pływackiej dla osób z niepełnosprawnościami”.

 1. Postępowanie z dnia 30 kwietnia 2018 r.
 2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
 • Tarnów: Gmina Miasta Tarnowa – Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
 • Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
 • Lębork: Gmina Miasto Lębork – Centrum Sportu i Rekreacji,
 • Żagań: Pałac Książęcy Spółka z o.o.,
 • Rzeszów: Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
 • Elbląg: Gmina Miasta Elbląg – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
 • Bydgoszcz: Miasto Bydgoszcz – Zespół Szkół nr 19,
 • Staszów: Powiat Staszowski – Powiatowe Centrum Sportowe,
 • Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • Kalisz: AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.,
 • Częstochowa: Miejski Dom Kultury w Częstochowie,

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

L.p. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty
1 Miasto Bydgoszcz – Zespół Szkół nr 19 usługa wstępu do obiektów sportowych 10.05.2018 r. – 31.03.2019 r. cena 100
2 Gmina Miasta Tarnowa – Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji usługa wstępu do obiektów sportowych 10.05.2018 r. – 31.03.2019 r. cena

100

3 Powiat Staszowski – Powiatowe Centrum Sportowe usługa wstępu do obiektów sportowych 10.05.2018 r. – 31.03.2019 r. cena 100
4 Gmina Miasta Elbląg – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji usługa wstępu do obiektów sportowych 10.05.2018 r. – 31.03.2019 r. cena 100
5 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu usługa wstępu do obiektów sportowych 10.05.2018 r. – 31.03.2019 r. cena 100
6 Miejski Dom Kultury w Częstochowie usługa wstępu do obiektów sportowych 10.05.2018 r. – 31.03.2019 r. cena 100
7 Gmina Miasto Lębork – Centrum Sportu i Rekreacji usługa wstępu do obiektów sportowych 10.05.2018 r. – 31.03.2019 r. cena 100
8

AQUAPARK KALISZ

sp. z o.o.

usługa wstępu do obiektów sportowych 10.05.2018 r. – 30.06.2018 r. cena 100
9 Miasto Bydgoszcz – Zespół Szkół nr 5 usługa wstępu do obiektów sportowych 10.05.2018 r. – 31.03.2019 r. cena 79,07
10 Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji usługa wstępu do obiektów sportowych 10.05.2018 r. – 31.03.2019 r. cena 100
11 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie usługa wstępu do obiektów sportowych 10.05.2018 r. – 31.03.2019 r. cena 100
12 Pałac Książęcy Spółka z o.o. w Żaganiu usługa wstępu do obiektów sportowych 10.05.2018 r. – 31.03.2019 r. cena 100