STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 31/2018
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 31/2018

Warszawa, 09.04.2018 r.

  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów pływania, fizjoterapeutę/masażystę zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących
w okresie od 09.04-21.04.2018 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 29 marca 2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:

a) Prowadzenia przez trenera/instruktora pływania warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 96 godzin łącznie w okresie 09.04-21.04.2018 r.,

Top Sport Marcin Cieślik, Fizjoswim Wojciech Seidel,

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

b) Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę zajęć w liczbie min. 96 godzin łącznie w okresie 09.04-21.04.2018 r.,

Kromo Robert Musiorski,

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Imię i nazwisko/  Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Top Sport Marcin Cieślik Prowadzenie przez trenera/instruktora pływania warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 96 h 09.04-21.04.2018 r. Cena 100 pkt.
2 Fizjoswim Wojciech Seidel Prowadzenie przez trenera/instruktora pływania warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 96 h 09.04-21.04.2018 r. Cena 100 pkt.
3 Kromo Robert Musiorski Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę zajęć  w liczbie min. 96 h 09.04-21.04.2018 r. Cena 100 pkt.