STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 23/2018
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 23/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów i psychologa/pedagoga zajęć podczas warsztatów sportowych
w okresie od 14.03-24.03.2018 r. w ramach projektu „Nadzieje paraolimpijskie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 6 marca 2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:

a) Prowadzenia przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych
w liczbie min. 77 godzin łącznie w okresie 14.03-24.03.2018 r.,

Halina Guńka, FUH Bogusław Bryjak, Zomo-Promo Zofia Faron,

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

b) Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę zajęć podczas w liczbie min. 77 godzin łącznie w okresie 14.03-24.03.2018 r.,

Zuzanna Sularz, Bartłomiej Neupauer Fizjopodhale,

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

c) Prowadzenie przez psychologa/pedagoga zajęć w liczbie min. 77 godzin łącznie w okresie 14.03-24.03.2018 r.,

Ilona Adamczyk-Ścisłowicz Gabinet Psychologiczny,

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Imię i nazwisko/  Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Halina Guńka Prowadzenie przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych w liczbie min. 77 h 14.03-24.03.2018 r. Cena 100 pkt.
2 FUH Bogusław Bryjak Prowadzenie przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych w liczbie min. 77 h 14.03-24.03.2018 r. Cena 100 pkt.
3 Zomo-Promo Zofia Faron Prowadzenie przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych w liczbie min. 77 h 14.03-24.03.2018 r. Cena 100 pkt.
4 Zuzanna Sularz Prowadzenie przez fizjoterapeutę/ masażystę zajęć w liczbie min. 77 h 14.03-24.03.2018 r. Cena 100 pkt.
5 Bartłomiej Neupauer Fizjopodhale Prowadzenie przez fizjoterapeutę/ masażystę zajęć w liczbie min. 77 h 14.03-24.03.2018 r. Cena 100 pkt.
6 Ilona Adamczyk-Ścisłowicz Gabinet Psychologiczny Prowadzenie przez psychologa/pedagoga zajęć w liczbie min. 77 h 14.03-24.03.2018 r. Cena 100 pkt.