STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 04.10.2018 r. do 14.10.2018 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia: 17.09.2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Rafał Fedorowicz Prowadzenia przez 3 trenerów/instruktorów Goalball lub innej dyscypliny sportowej warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 80 godzin łącznie 04-14.10.2018 r. Cena 100,00 pkt
2 Urszula Dajek Prowadzenia przez 3 trenerów/instruktorów Goalball lub innej dyscypliny sportowej warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 80 godzin łącznie 04-14.10.2018 r. Cena 100,00 pkt
3 Robert Prażmo Prowadzenia przez 3 trenerów/instruktorów Goalball lub innej dyscypliny sportowej warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 80 godzin łącznie 04-14.10.2018 r. Cena 100,00 pkt
4 Paweł Misiarz Prowadzenia przez 1 fizjoterapeutę/masażystę zajęć w liczbie min. 80 godzin łącznie 04-14.10.2018 r. Cena 100,00 pkt
5 Iwona Majewska Prowadzenia przez 2 psychologów/pedagogów zajęć w liczbie min. 80 godzin łącznie 04-14.10.2018 r. Cena 100,00 pkt
6 Dorota Zalewska Prowadzenia przez 2 psychologów/pedagogów zajęć w liczbie min. 80 godzin łącznie 04-14.10.2018 r. Cena 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.