STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów oraz psychologa(różnych specjalizacji)/pedagoga/mówcę motywacyjnego zajęć podczas warsztatów weekendowych w okresie od 23.09.2018 r. do 25.09.2018 r. oraz warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 25.09.2018 r. do 05.10.2018 r. w ramach projektu „Nadzieje paraolimpijskie”.

1. Postępowanie z dnia 13.09.2018 r.
2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
1. Ryszard Olejnik
2. Małgorzata Olejnik
3. Leszek Mozer
4. Anna Bujak
5. Damian Pierzchała
6. Kamil Markowski

L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 Ryszard Olejnik Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 23-25.09.2018 Cena 100,00 pkt  
2 Ryszard Olejnik Prowadzenia przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 77 godzin 25.09-05.10.2018 r Cena 100,00 pkt  
3 Małgorzata Olejnik Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 23-25.09.2018 Cena 100,00 pkt  
4 Małgorzata Olejnik Prowadzenia przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 77 godzin 25.09-05.10.2018 r Cena 100,00 pkt  
5 Leszek Mozer Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 23-25.09.2018 Cena 100,00 pkt  
6 Leszek Mozer Prowadzenia przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 77 godzin 25.09-05.10.2018 r Cena 100,00 pkt  
7 Bujak Anna Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 23-25.09.2018 Cena 100,00 pkt  
8 Bujak Anna Prowadzenia przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 77 godzin 25.09-05.10.2018 r Cena 100,00 pkt  
9 Damian Pierzchała Prowadzenia przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 23-25.09.2018 r. Cena 100,00 pkt  
10 Damian Pierzchała Prowadzenia przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 84 godzin 25.09-05.10.2018 r. Cena 100,00 pkt  
11 Kamil Markowski Prowadzenia przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 23-25.09.2018 r. Cena 100,00 pkt  
12 Kamil Markowski Prowadzenia przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 84 godzin 25.09-05.10.2018 r. Cena 100,00 pkt