STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 19.09.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów narciarstwa biegowego i biathlonu lub innej dyscypliny sportowej oraz fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 19.09.2018 r. do 29.09.2018 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 Postępowanie z dnia 11.09.2018 r.

  1. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Ewelina Marcisz Prowadzenie przez trenera/instruktora narciarstwa biegowego i biathlonu lub innej dyscypliny sportowej warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 80 godzin 19-29.09.2018 r. Cena 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.