STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 14.09.2018  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 15-18.09.2018 r. i 27-30.09.2018 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 06.09.2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

GRAND Chotowa Hotel*** SPA & Resort, która spełniła wszystkie wymogi formalne                         i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 GRAND Chotowa Hotel*** SPA & Resort Usługa hotelowa, gastronomiczna oraz wynajmu obiektów sportowych

15-18.09.2018 r.

27-30.09.2018 r.

Koszt oferty 100,00 pkt