STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 07.09.2018  r.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 21-30.09.2018 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

  1. Postępowanie z dnia 30.08.2018 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

Ośrodek Wypoczynkowy „ORION A”

Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o.

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Ośrodek Wypoczynkowy „ORION A” Usługa hotelowa i gastronomiczna 21-30.09.2018 r. Koszt oferty 100,00 pkt
2 Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. Usługa wynajmu obiektów sportowych 21-30.09.2018 r. Koszt oferty 100,00 pkt