STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Postępowanie z dnia 12 maja 2017 r.
2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
Zespół Szkół nr 19 w Bydgoszczy,
która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Zespół Szkół nr 19
w Bydgoszczy
Cena 100%