STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 06.09.2018  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 08-22.09.2018 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia08.2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

IKS „ATAK”

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 IKS „ATAK” Usługa hotelowa, gastronomiczna oraz wynajmu obiektów sportowych 08-22.09.2018 r. Koszt oferty 100,00 pkt
2 Pok-Tourist Daniel Pokrzywnicki Usługa hotelowa, gastronomiczna oraz wynajmu obiektów sportowych 08-22.09.2018 r. Koszt oferty 98,40 pkt