STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 04.09.2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji pływackiej w okresie od 01.10.2018 r. do 31.03.2019 r. w ramach projektu „Organizacja zajęć sekcji pływackiej dla osób z niepełnosprawnościami”.

 

 

  1. Postępowanie z dnia 27.08.2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:

Szkoła Pływania „SWIM” Maciej Siemianowski

Bartłomiej Stroński

Prowadzenie przez trenera/instruktora pływania zajęć sekcji pływackiej (średnio 1-5 godziny dziennie, średnio 3 razy w tygodniu) w okresie 01.10.2018r.-31.03.2019r.

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Uprawnienia Doświadczenie Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 Szkoła Pływania „SWIM” Maciej Siemianowski Trener/Instruktor pływania osób z niepełnosprawnościami Doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi 100,00 pkt
2 Bartłomiej Stroński Trener/Instruktor pływania Brak 85,00 pkt