Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 66/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminie 07.03.2021 r. do 20.03.2021 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

  1. Postępowanie nr 66/2021
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp.Nazwa wykonawcyZakres przedmiotu zamówieniaTermin wykonaniaKryteriumPunkty przyznane łącznie
1Konrad JurgiewiczProwadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę07-20.03.2021Cena100,00 pkt
2Szkoła Pływania SWIM Maciej SiemianowskiProwadzenie zajęć przez trenera/instruktora07-20.03.2021Cena100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.