STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 10.08.2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów,  fizjoterapeutów/masażystów oraz psychologa(różnych specjalizacji)/pedagoga/mówcę motywacyjnego zajęć podczas warsztatów weekendowych w okresie 14.08.2018 r. do 16.08.2018 r. oraz warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 16.08.2018 r. do 26.08.2018 r. w ramach projektu „Nadzieje paraolimpijskie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 02.08.2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:

 

  1. Promindset, Karolina Chlebosz
  2. Joanna Sawicz
  3. AMS Wojciech Stachowiak
  4. Piotr Urbański
  5. Katarzyna Urbańska
  6. Jadwiga Szumiec – oferta po terminie, warunkowo przyjęta
  7. Barbara Hohensee – oferta po terminie, warunkowo przyjęta
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie Uwagi
1 Promindset, Karolina Chlebosz Prowadzenie przez 1 psychologa (różnych specjalizacji)/pedagoga/mówcę motywacyjnego zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 14-16.08.2018 r. Cena 100,00 pkt
2 Promindset, Karolina Chlebosz Prowadzenie przez 1 psychologa (różnych specjalizacji)/pedagoga/mówcę motywacyjnego zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 84 godziny 16-26.08.2018 r. Cena 100,00 pkt
3 Joanna Sawicz Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 14-16.08.2018 r. Cena 100,00 pkt
4 Joanna Sawicz Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 77 godzin 16-26.08.2018 r. Cena 100,00 pkt
5 AMS Wojciech Stachowiak Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 14-16.08.2018 r. Cena 100,00 pkt
6 AMS Wojciech Stachowiak Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 77 godzin 16-26.08.2018 r. Cena 100,00 pkt
7 Piotr Urbański Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 14-16.08.2018 r. Cena 100,00 pkt
8 Piotr Urbański Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 77 godzin 16-26.08.2018 r. Cena 100,00 pkt
9 Katarzyna Urbańska Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 14-16.08.2018 r. Cena 100,00 pkt
10 Katarzyna Urbańska Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 77 godzin 16-26.08.2018 r. Cena 100,00 pkt
11 Jadwiga Szumiec Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 14-16.08.2018 r. Cena 100,00 pkt Po terminie. Warunkowo przyjęta
12 Jadwiga Szumiec Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 84 godziny 16-26.08.2018 r. Cena 100,00 pkt Po terminie. Warunkowo przyjęta
13 Barbara Hohnesee Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 14-16.08.2018 r. Cena 100,00 pkt Po terminie. Warunkowo przyjęta
14 Barbara Hohnesee Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 84 godziny 16-26.08.2018 r. Cena 100,00 pkt Po terminie. Warunkowo przyjęta