STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminie: 16.11.2020 r. do 30.11.2020 r., w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020r.”.

1. Postępowanie nr 110/2020
2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Gmina Kozienice, Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu usługa hotelowa, usługa gastronomiczna, wynajem obiektów sportowych 16-30.11.2020 r. Koszt oferty 100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.