STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów, psychologów/pedagogów zajęć oraz obsługi technicznej podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminie: 13.11.2020 r. do 22.11.2020 r.
w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

1. Postępowanie nr 109/2020
2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:

Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Piotr Kuczek Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 13-22.11.2020 Koszt oferty 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.