STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów, psychologów/pedagogów podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminie: 4-6.11.2020 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

  1. Postępowanie nr 107/2020
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:

 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Grzegorz Pluta Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 4-6.11.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
2 Stefan Makowski Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora

4-6.11.2020

 

Koszt oferty 100,00 pkt
3 Jerzy Studziński  Prowadzenie zajęć przez psychologa/pedagoga 4-6.11.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
4 Mateusz Świerk Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę 4-6.11.2020 Koszt oferty 100,00 pkt