STRONA GŁÓWNA > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminie: 4-6.11.2020 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

 

  1. Postępowanie nr 107/2020
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
Lp. Nazwa i adres wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 U Pietrzaków Marek Pietrzak

Usługa hotelowa

usługa gastronomiczna

4-6.11.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
2 SP nr 4 z Oddziałami Integr. im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie wynajem obiektów 4-6.11.2020 Koszt oferty 100,00 pkt

 

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.