STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 21.10.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów, psychologów/pedagogów zajęć oraz obsługi technicznej podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminie: 22.10.2020 r. do 01.11.2020 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

1. Postępowanie nr 105/2020
2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:

Lp. Imię Nazwisko /Nazwa wykonawcy
Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Małgorzata Olejnik Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 22.10 – 01.11.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
2 Ryszard Olejnik Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 22.10 – 01.11.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
3 Wioletta Marecka Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę 22.10 – 01.11.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
4 Paweł Marecki Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę 22.10 – 01.11.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
5 INFINITY – USŁUGI SZKOLENIOWE Monika Majdziak Prowadzenie zajęć przez psychologa/pedagoga 22.10 – 01.11.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
6 Martyna Kwaśna Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę 22.10 – 01.11.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
7 INVICTUS Tomasz Hamerlak Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 22.10 – 01.11.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
8 Janusz Groborz Firma „GRAF” Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę 22.10 – 01.11.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
9 BERTIG Damian Iskrzycki Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 22.10 – 01.11.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
10 CLEAN DE LUX Dariusz Borowski Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 22.10 – 01.11.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
11 Anna Ogarzyńska Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 22.10 – 01.11.2020 Koszt oferty 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia