STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 16.10.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów, psychologów/pedagogów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminie: 18.10.2020 r. do 30.10.2020 r.

w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

1. Postępowanie nr 100/2020
2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:

Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Renata Chilewska Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 18-30.10.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
2 Małgorzata Niedźwiecka Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 18-30.10.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
3 The Runner Project Michał Sówka Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę 18-30.10.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
4 Michał Mossoń Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 18-30.10.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
5 Mental Play Bartłomiej Ostasz Prowadzenie zajęć przez psychologa/pedagoga 18-30.10.2020 Koszt oferty 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.