STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminie: 12-23.10.2020 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020r.”.

 

  1. Postępowanie nr 96/2020
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
Lp. Nazwa i adres wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1

„Hanka” A.J. Markowscy,

K. Schübbe Spółka Jawna

usługa hotelowa

usługa gastronomiczna

 

12-23.10.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
2 Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Dusznikach Zdroju wynajem obiektów 12-23.10.2020 Koszt oferty 100,00 pkt

 

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.