STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów, psychologów/pedagogów zajęć oraz obsługi technicznej podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminie 12-23.10.2020 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

  1. Postępowanie nr 97/2020
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:

 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Ewelina Marcisz Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 12-23.10.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
2 Wiesław Cempa Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 12-23.10.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
3 Ewa Kotyńska Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę 12-23.10.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
4 Krzysztof Gryglicki Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę 12-23.10.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
5 Karol Rucikowski Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 12-23.10.2020 Koszt oferty 100,00 pkt

 

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.