STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 02.10.2020 r.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem dotyczące usługi sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników zajęć sekcji sportowych w ramach projektu
„Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

 

  1. Postępowanie z dnia 24.09.2020 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli niżej wymienieni Oferenci, którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Zakres usługi
1 Finis Poland Sp. Z o.o. Wartość brutto a.Pływanie: poz. 1-5
2 Malczewski Plus Malczewski Jakub Wartość brutto c. Narciarstwo: poz. 1-5
3 Volley-SM Wartość brutto b. Siatkówka: poz: 1