STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 19.07.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 28.08-12.09.2018 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 11.07.2018 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

Politechnika Poznańska

Biesiada BIS S.C.

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Politechnika Poznańska Usługa hotelowa 28.08-12.09.2018 r. Koszt oferty 100,00 pkt
2 Biesiada BIS S.C. Usługa gastronomiczna 28.08-12.09.2018 r. Koszt oferty 100,00 pkt