STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 30.09.2020  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem dotyczące usługi wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowych w okresie od 05.10.2020 r. do 31.03.2021 r. w ramach projektu „Bądź AKTYWNY!2020”.

 

  1. Postępowanie nr 95/2020
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 PPUH „Polox” s.c. Stanisław Gątarski, Sławomir Stec usługa wstępu do obiektów sportowych 05.10.2020 r. – 31.03.2021 r. Koszt oferty 100,00 pkt
2 Gmina Głogów Małopolski, Referat Ośrodka Sportu i Rekreacji usługa wstępu do obiektów sportowych 05.10.2020 r. – 31.03.2021 r. Koszt oferty 100,00 pkt

 

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.