STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 25.08.2020  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem dotyczące usługi wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowych w okresie od 01.09.2020 r. do 31.03.2021 r. w ramach projektu „Bądź AKTYWNY!2020”.

  1. Postępowanie z dnia 14.08.2020 r.
  1. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
  • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu
  • Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku
  • Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
  • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu
  • Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  • Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego
  • Stowarzyszenie Siemacha

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

L.p. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty
1 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej    im. Z. Tylewicza w Poznaniu usługa wstępu do obiektów sportowych 01.09.2020 –31.03.2021 cena 100,00
2 Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku usługa wstępu do obiektów sportowych 01.09.2020 –31.03.2021 cena 100,00
3 Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu usługa wstępu do obiektów sportowych 01.09.2020 –31.03.2021 cena 100,00
4 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej    im. Z. Tylewicza w Poznaniu usługa wstępu do obiektów sportowych 01.09.2020 –31.03.2021 cena 100,00
5 Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji usługa wstępu do obiektów sportowych 01.09.2020 –31.03.2021 cena 100,00
6 Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego usługa wstępu do obiektów sportowych 01.09.2020 –31.03.2021 cena 100,00
7 Stowarzyszenie Siemacha usługa wstępu do obiektów sportowych 01.09.2020 –31.03.2021 cena 100,00