STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 04.08.2020  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem dotyczącym usługi wstępu do obiektów sportowych/wynajmu sprzętu sportowego podczas zajęć sekcji sportowych w okresie od 10.08.2020 r. do 31.03.2021 r. w ramach projektu „Bądź AKTYWNY!2020”.

 

  1. Postępowanie z dnia: 27.07.2020 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
  • Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
  • VeloAktiv,

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

L.p. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty
1 Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji usługa wstępu do obiektów sportowych 11.08.2020 –30.09.2020 cena 100,00
2 VeloAktiv usługa wynajmu sprzętu sportowego 10.08.2020 –31.03.2021 cena 100,00