STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 17.07.2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów pływania lub innej dyscypliny sportowej oraz fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 17.07.2018 r. do 04.08.2018 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 06.07.2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
  3. które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Fizjoswim Wojciech Seidel Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 128 godzin 19.07-04.08.2018 r. Cena 100,00 pkt
2 Grzegorz Musztafaga Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 128 godzin 19.07-04.08.2018 r. Cena 100,00 pkt
3 TOP SPORT Marcin Cieślik Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 128 godzin 19.07-04.08.2018 r. Cena 100,00 pkt
4 KROMO Robert Musiorski Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 128 godzin 19.07-04.08.2018 r. Cena 100,00 pkt
5 Szkoła Pływania „SWIM” Maciej Siemianowski Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 128 godzin 19.07-04.08.2018 r. Cena 100,00 pkt