STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 26.06.2020  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na wybór trenerów/instruktorów prowadzących  zajęcia sekcji w okresie od  01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. w ramach projektu „Bądź AKTYWNY!2020”.

 

  1. Postępowanie z dnia18 czerwca 2020 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
  3. Prowadzenia przez trenera/instruktora zajęć sekcji
  • Szczęsny Skrzypiec
  • Krzysztof Dzidek

 

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia w danym obszarze.

 

 

L.p.

 Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Kryterium  cena  Kryterium uprawnienia  Kryterium doświadczenie Punkty przyznane łącznie
1 Szczęsny Skrzypiec Andrychów,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt
2 Krzysztof Dzidek Andrychów, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt