Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 25.06.2020  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem dotyczące usługi wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowych w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. w ramach projektu „Bądź AKTYWNY!2020”.

 1. Postępowanie z dnia 17.06.2020 r.
 2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
 • Arena Żagań Spółka z o.o.
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu
 • Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie
 • Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie
 • AQUA S.A.
 • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino w Taczanowie Drugim
 • Hotel „Gracja” Józef Kuczyński
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

L.p. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty
1 Arena Żagań Spółka z o.o. usługa wstępu do obiektów sportowych 01.07.2020 –31.03.2021 cena 100,00
2 MOSiR w Elblągu usługa wstępu do obiektów sportowych 01.07.2020 –31.03.2021 cena 100,00
3 MOSKiT w Andrychowie usługa wstępu do obiektów sportowych 01.07.2020 –31.03.2021 cena 100,00
4 TOSiR usługa wstępu do obiektów sportowych 01.07.2020 –31.03.2021 cena 100,00
5 TOSiR usługa wstępu do obiektów sportowych 01.07.2020 –31.08.2020 cena 100,00
6 PCS w Staszowie usługa wstępu do obiektów sportowych 01.07.2020 –31.03.2021 cena 100,00
7 AQUA S.A. usługa wstępu do obiektów sportowych 01.07.2020 –31.03.2021 cena 100,00
8 SP w Taczanowie usługa wstępu do obiektów sportowych 01.07.2020 –31.03.2021 cena 100,00
9 Hotel „Gracja” usługa wstępu do obiektów sportowych 01.07.2020 –31.03.2021 cena 100,00
10 SP nr 4 w Wołominie usługa wstępu do obiektów sportowych 01.07.2020 –31.03.2021 cena 100,00
11. MOSiR w Radomiu usługa wstępu do obiektów sportowych 01.07.2020 –31.03.2021 cena 100,00