STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 27.02.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów i psychologów/pedagogów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 02.03.2020 r. do 07.03.2020 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

  1. Postępowanie nr 54/2020 z dnia 19.02.2020 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Marta Kądziołka Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 50 godzin 02-07.03.2020 r. Cena 100,00 pkt
2 Katarzyna Kusion Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 50 godzin 02-07.03.2020 r. Cena 100,00 pkt
3 Ewa Gawor Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 50 godzin 02-07.03.2020 r. Cena 100,00 pkt
4 Jolanta Kamyk Prowadzenie przez psychologa/pedagoga warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 50 godzin 02-07.03.2020 r. Cena 100,00 pkt
5

Grażyna Banach-Kociołek

Gabinet Psychologiczny

Prowadzenie przez psychologa/pedagoga warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 50 godzin 02-07.03.2020 r. Cena 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.