Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 27.02.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w dniach 02-07.03.2020 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie nr 53/2020 z dnia 19.02.2020 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
  3. „PALACE” Agnieszka Krzeszowska, Janusz Stopa

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 „PALACE” Agnieszka Krzeszowska, Janusz Stopa Usługa hotelowa, gastronomiczna oraz wynajmu obiektów sportowych 02-07.03.2020 r. Koszt oferty 100,00 pkt