STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 19.02.2020 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w dniach 24.02-02.03.2020 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie nr 43/2020 z dnia 11.02.2020 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grybowie

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grybowie Usługa hotelowa, gastronomiczna i wynajmu obiektów sportowych 24.02-02.03.2020 r. Koszt oferty 100,00 pkt