STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 12.02.2020 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 15.02.2020 r. do 23.02.2020 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie nr 30/2020 z dnia 04.02.2020 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Piotr Szymala Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 64 godzin 15-23.02.2020 r. Cena 100,00 pkt
2 Katarzyna Kościewicz Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 64 godzin 15-23.02.2020 r. Cena 100,00 pkt
3 Gumiński Michał Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 64 godzin 15-23.02.2020 r. Cena 100,00 pkt
4 Monika Jędrzejczyk Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 64 godzin 15-23.02.2020 r. Cena 100,00 pkt
5 Michał Soblik Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 64 godzin 15-23.02.2020 r. Cena 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.