Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 07.02.2020 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową i gastronomiczną podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w dniach 10-14.02.2020 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie nr 24/2020 z dnia 30.01.2020 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

INTERTRANS Mariusz Kłusak

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 INTERTRANS Mariusz Kłusak Usługa hotelowa i gastronomiczna 10-14.02.2020 r. Koszt oferty 100,00 pkt