STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 06.07.2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów oraz psychologa/pedagoga zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 07.07.2018 r. do 17.07.2018 r.

w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 28.06.2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Biuro Projektowe Hellmost Marcin Piekiełek Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 80 godzin 07.07-17.07.2018 r. Cena 100,00 pkt
2 Łukasz Szumiec Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 80 godzin 07.07-17.07.2018 r. Cena 100,00 pkt
3 Jadwiga Szumiec Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 80 godzin 07.07-17.07.2018 r. Cena 100,00 pkt
4 Maria Bober Prowadzenie przez psychologa/pedagoga warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 80 godzin 07.07-17.07.2018 r. Cena 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.