STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 31.01.2020 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w dniach 03-08.02.2020 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie nr 13/2020 z dnia 23.01.2020 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

  1. „PALACE” Agnieszka Krzeszowska, Janusz Stopa

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 „PALACE” Agnieszka Krzeszowska, Janusz Stopa Usługa hotelowa, gastronomiczna oraz wynajmu obiektów sportowych 03-08.02.2020 r. Koszt oferty 100,00 pkt