STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 28.01.2020 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem dotyczące usługi sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników zajęć sekcji sportowych w ramach projektu „Bądź AKTYWNY!”.

 

  1. Postępowanie nr 9/2020 z dnia 20.01.2020 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożył Oferent:

Rowertour.com S.C. R. Tecław B. Mańkowski

który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Rowertour.com S.C. R. Tecław B. Mańkowski Wartość brutto 100,00 pkt