Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 21.01.2020  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w dniach 23-26.01.2020 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie nr 7/2020 z dnia 13.01.2020 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale Usługa hotelowa, gastronomiczna oraz wynajmu obiektów sportowych 23-26.01.2020 r. Koszt oferty 100,00 pkt