Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 12.12.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów oraz fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 12.12.2019 r. do 15.12.2019 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie nr 265/2019 z dnia 04.12.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Gabinet Rehabilitacji-Bogusław Szczepański Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 24 godzin 12-15.12.2019 r. Cena 100,00 pkt
2 Tomasz Obal Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 24 godzin 12-15.12.2019 r. Cena 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.