STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 05.07.2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów,  fizjoterapeutów/masażystów oraz psychologa(różnych specjalizacji)/pedagoga/mówcę motywacyjnego zajęć podczas warsztatów weekendowych w okresie 13.07.2018 r. do 15.07.2018 r. oraz warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 15.07.2018 r. do 25.07.2018 r. w ramach projektu „Nadzieje paraolimpijskie”.

Postępowanie z dnia 27.06.2018 r.

Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:

  1. Maria Suryn
  2. Zbigniew Piekarczyk
  3. Anna Adamczyk
  4. Milena Wieczór
  5. Beata Dubicka
  6. Agnieszka Czyrkowska
  7. Stanisław Pietranis
  8. Marta Kordykiewicz
  9. Małgorzata Pankiewicz
  10. Sylwia Słomczewska
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Maria Suryn Prowadzenie przez 1 psychologa (różnych specjalizacji)/pedagoga/mówcę motywacyjnego zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 13.07-15.07.2018 r. Cena 100,00 pkt
2 Maria Suryn Prowadzenie przez 1 psychologa (różnych specjalizacji)/pedagoga/mówcę motywacyjnego zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 84 godziny 15.07-25.07.2018 r. Cena 100,00 pkt
3 INCODO coaching & training Katarzyna Jarząbek Prowadzenie przez 1 psychologa (różnych specjalizacji)/pedagoga/mówcę motywacyjnego zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 84 godziny 15.07-25.07.2018 r. Cena 35,71 pkt
4 Zbigniew Piekarczyk Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 77 godzin 15.07-25.07.2018 r. Cena 100,00 pkt
5 Anna Adamczyk Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 77 godzin 15.07-25.07.2018 r. Cena 100,00 pkt
6 Milena Wieczór Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 77 godzin 15.07-25.07.2018 r. Cena 100,00 pkt
7 Beata Dubicka Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 13.07-15.07.2018 r. Cena 100,00 pkt
8 Beata Dubicka Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 77 godzin 15.07-25.07.2018 r. Cena 100,00 pkt
9 Agnieszka Czyrkowska Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 13.07-15.07.2018 r. Cena 100,00 pkt
10 Stanisław Pietranis Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 13.07-15.07.2018 r. Cena 100,00 pkt
11 Marta Kordykiewicz Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 13.07-15.07.2018 r. Cena 100,00 pkt
12 Marta Kordykiewicz Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 84 godzin 15.07-25.07.2018 r. Cena 100,00 pkt
13 Małgorzata Pankiewicz Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 13.07-15.07.2018 r. Cena 100,00 pkt
14 Sylwia Słomczewska Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 13.07-15.07.2018 r. Cena 100,00 pkt
15 Sylwia Słomczewska Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 84 godzin 15.07-25.07.2018 r. Cena 100,00 pkt