STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 05.07.2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów,  fizjoterapeutów/masażystów oraz psychologa(różnych specjalizacji)/pedagoga/mówcę motywacyjnego zajęć podczas warsztatów weekendowych w okresie 09.07.2018 r. do 11.07.2018 r. oraz warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 11.07.2018 r. do 21.07.2018 r. w ramach projektu „Nadzieje paraolimpijskie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 27.06.2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:

Ireneusz Klimek, Małgorzata Litwin, Emilia Borys

L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 INCODO coaching & training Katarzyna Jarząbek Prowadzenie przez 1 psychologa (różnych specjalizacji)/pedagoga/mówcę motywacyjnego zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 84 godziny 11.07-21.07.2018 r. Cena 35,71 pkt
2 Ireneusz Klimek Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 09.07-11.07.2018 r. Cena 100,00 pkt
3 Ireneusz Klimek Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 84 godzin 11.07-21.07.2018 r. Cena 100,00 pkt
4 Małgorzata Litwin Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 09.07-11.07.2018 r. Cena 100,00 pkt
5 Małgorzata Litwin Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 84 godzin 11.07-21.07.2018 r. Cena 100,00 pkt
6 Emilia Borys Prowadzenie przez 1 psychologa (różnych specjalizacji)/pedagoga/mówcę motywacyjnego zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 09.07-11.07.2018 r. Cena 100,00 pkt
7 Emilia Borys Prowadzenie przez 1 psychologa (różnych specjalizacji)/pedagoga/mówcę motywacyjnego zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 84 godziny 11.07-21.07.2018 r. Cena 100,00 pkt