STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 11.11.2019  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w dniach 16-21.11.2019 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie nr 238/2019 z dnia 31.10.2019 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
  3. Pazim Sp. z o.o./Radisson Blu Hotel
  4. Hotel Donosz Justyna Dobosz

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Pazim Sp. z o.o./Radisson Blu Hotel Usługa hotelowa i gastronomiczna

16-19.11.2019 r.

20-21.11.2019 r.

Koszt oferty 100,00 pkt
2 Hotel Donosz Justyna Dobosz Usługa hotelowa i gastronomiczna 19-20.11.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt