STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 06.11.2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów i psychologów/pedagogów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 07.11.2019 r. do 10.11.2019 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie nr 233/2019 z dnia 29.10.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Saturnin Łukasik Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 24 godzin 07-10.11.2019 r. Cena 100,00 pkt
2 Janusz Kozak Sport Zdrowie Aktywność Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 24 godzin 07-10.11.2019 r. Cena 100,00 pkt
3 Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting Prowadzenie przez psychologa/pedagoga warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 24 godzin 07-10.11.2019 r. Cena 100,00 pkt
4 Tomasz Biduś Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 24 godzin 07-10.11.2019 r. Cena 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.