STRONA GŁÓWNA > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 23.10.2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów, psychologów/pedagogów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 25.10.2019 r. do 27.10.2019 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

  1. Postępowanie nr 223/2019 z dnia 15.10.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 NEMO Tomasz Kaźmierczak Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 16 godzin 25-27.10.2019 r. Cena 100,00 pkt
2 Tomasz Zagórski Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 16 godzin 25-27.10.2019 r. Cena 100,00 pkt
3 REHBET Beata Buryta Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 16 godzin 25-27.10.2019 r. Cena 100,00 pkt
4 Usługi Medyczne i Terapeutyczne Wioletta Lekszycka Prowadzenie przez psychologa/pedagoga warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 16 godzin 25-27.10.2019 r. Cena 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.